i

Používame cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Surfovaním na tomto webe s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem

Sme tu pre Vás:+421 220 255 333 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Pravidlá súťaže "Súťaž o 10 000 €"

1. Spoločnosť CEMOD-CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len "CEMOD-CZ") usporadúva a organizuje pri príležitosti oslavy narodenín v čase od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 (ďalej len "doba trvania súťaže") súťaž s názvom "Súťaž o 10 000 EUR". CEMOD-CZ je prevádzkovateľom zásielkových obchodov "Blancheporte", Magnet-3Pagen "," modino "a" vypredaj-zlavy ". Počas tejto súťaže môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznej forme. Súťaž prebieha spoločne na území Českej a Slovenskej republiky. Tento dokument upravuje tú časť súťaže, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 

2. Súťaž je určená zákazníkom CEMOD-CZ (ďalej len "zákazník"),ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti CEMOD-CZ a ich blízke osoby. Zo súťaže sú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška do súťaže bude neúplná, nečitateľná, alebo nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky. 

3. Do súťaže na území Českej a Slovenskej republiky sú vložené nasledujúce výhry:

- hlavná výhra - peňažná výhra 10 000 € (hlavná výhra);

- priebežné odmeny získavané pri súťažení:

  • bonus 1 na zľavu 1,99 € (pre každého účastníka ihneď pri dostaní narodeninovej knižky - pozri ďalej),-              
  • bonus 2 na zľavu 15% z objednávky,-              
  • bonus 3 na darček pri objednávke nad 25 €,-              
  • bonus 4 na zľavu vo výške podľa výšky nákupu takto:

- pri nákupe nad 30 € je zľava 8 €,

- pri nákupe nad 58 € je zľava 20 €,

                - pri nákupe nad 78 € je zľava 30 €,-              

  • bonus 5 na zľavu 50% z objednávky. 

Do hodnoty objednávky sa na účely uplatnenia bonusov (vedľajších výhier) nezapočítava cena poštovného a balného a extra záruky.

Bonusy pri vedľajších výhrach sú platné počas trvania súťaže.

Získané zľavy nie je možné kombinovať s inými marketingovými akciami. 

4. Princíp súťaže spočíva v tom, že účastník postupne využíva všetky priebežné dostané odmeny, čím sa pri využití poslednej z nich (tj. Bonusu 5 na zľavu 50 % z hodnoty objednávky),  zaradí automaticky do súťaže o hlavnú výhru.

Účastník musí pre účasť v súťaži zakúpiť narodeninovú knižku za 1,99 €. Túto je možné zakúpiť na www. magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk,www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk alebo na objednávacom lístku Magnet 3Pagen a Blancheporte, prípadne aj iným spôsobom. Ihneď pri zakúpení narodeninovej knižky je v tejto uvedený kód pre bonus  na zľavu 1,99 €  (bonus  1), ktorý môže účastník využiť po celú dobu trvania súťaže. Kód pre využitie bonusu 1 nájde na objednávacom lístku.Len čo účastník vykoná ďalšiu objednávku, v ktorej využije bonus  1, získa ďalší kód pre bonus  na zľavu na nákup 15% (bonus  2). Kód tohto bonusu bude odoslaný v zásielke spolu s objednaným tovarom.Takto účastník pokračuje (využíva postupne bonusy číslo jedna až päť) a to až do uskutočnenia štvrtého nákupu v poradí, kedy v balíčku obsahujúcom objednávku nájde objednávací lístok s kódom pre piatu odmenu - zľavu, ktorá je 50% (bonus  5).

Len čo účastník využije bonus 5, je automaticky zaradený do súťaže o hlavnú výhru. 

Súťaže o hlavnú cenu je možné zúčastniť sa iba v prípade, že zákazník (účastník) postupne využije všetky bonusy 1 až 5. Pre využitie každého nasledujúceho bonusu je nutné využiť vždy všetky predchádzajúce bonusy. Podmienkou pre prihlásenie sa do súťaže je skutočnosť, že zákazník (účastník) objednal, zaslaný tovar prevzal  a zaplatil pričom objednávky s bonusmi 1 - 5 boli uskutočnené jedným zákazníkom (zhodné zákaznícke číslo pri každej z objednávok) 

5. Do súťaže v Českej a Slovenskej republike je ako hlavná výhra vložená jediná peňažná výhra v hodnote 10 000 € pre obe krajiny (250.000,- Kč v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky alebo 10 000 Eur v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky). Akcie nie je možné sa zúčastniť bez vlastníctva narodeninovej knižky. Pre prihlásenie do súťaže o hlavnú cenu musí účastník splniť nasledujúce podmienky:

  • V narodeninovej knižke nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus  1. Ten využije pri prvom nákupe tovaru u spoločnosti CEMOD-CZ. Pri tomto objednávacom lístku je bonus  1 (zľava 1,99 €) na nákup tovaru.
  • Kód pre využitie bonusu 2 príde zákazníkovi v balíčku s prvým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus  2. Pri druhom nákupe tovaru využije zľavu 15% na svoju objednávku.
  • Kód pre využitie bonusu 3 príde zákazníkovi v balíčku s druhým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus 3. Pri treťom nákupe tovaru využije ponuku darčeka zadarmo za objednávku nad 25 €.
  • Kód pre využitie bonusu 4 príde zákazníkovi v balíčku s tretím nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus  4. Pri štvrtom nákupe tovaru využije zľavu, ktorú si sám vyberie podľa hodnoty objednávky (pri nákupe nad 30 € je zľava 8 €, pri nákupe nad 58 € je zľava 20 €, pri nákupe nad 78 € je zľava 30 €).
  • Kód pre využitie bonusu 5 príde zákazníkovi v balíčku so štvrtým nákupom, kde nájde objednávací lístok s príslušným kódom pre bonus  5. Pri piatom nákupe tovaru využije zľavu 50% na svoju objednávku. Týmto posledným nákupom vstupuje automaticky do súťaže o 1x 10 000 €, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži. Pravidlá pre využitie darčekov a šekov nájdete na jednotlivých objednávacích lístkoch alebo webových stránkach všetkých značiek uvedených v bode 4. Pokiaľ bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude objednávací lístok vložený vždy do 1. balíka.

 6. Možné spôsoby objednávania a využívania bonusov:

a) poštou: zákazník odošle vyplnené objednávacie lístky s tovarom spoločnosti CEMOD-CZ späť na adresu pre objednávky tovaru. Príslušný kód bonusu bude na objednávacom lístku predtlačený.

b) telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie pre daný bonus  (ten nájde v priložených dokumentoch pri objednávacom lístku - teda v balíčku s objednaným tovarom);

c) prostredníctvom internetu: Ak  si objedná zákazník tovar na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk zadá kód akcie pre daný bonus do košíka objednávky (ten nájde v priložených dokumentoch pri objednávacom lístku, ktorý je vždy vložený v balíčku s objednaným tovarom), ktorý zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. 

Adresa pre zaslanie objednávky zákazníka s vyplneným účastníckym kupónom je pre Českú republiku: MAGNET-3PAGEN, (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPRODEJ-SLEVY), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú republiku: MAGNET-3PAGEN, (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPREDAJ-ZLAVY), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

7. Hlavnú výhru získa jeden zákazník, ktorý splní všetkých päť podmienok a ktorý v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 vrátane urobí objednávky tovaru spoločnosti CEMOD-CZ alebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.sk, www .blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk a bude mať za celú dobu trvania súťaže najvyšší súčet všetkých vykonaných objednávok prevedených v dobe konania súťaže. 

Do súčtu sa nezapočítava poštovné a balné ani cena extra záruky. Do súčtu nemožno započítať vrátený tovar, ktorý nebol vymenený za iný tovar. Do súčtu sa započítava cena tovaru skutočne poukázaná teda znížená o uplatnené zľavy a akcie. 

Objednávka vykonaná v čase trvania súťaže je taká objednávka, ktorá bola v tejto dobe zaslaná spôsobom podľa bodu 6 týchto pravidiel a bola v čase trvania súťaže uhradená. 

Po skončení hry, najneskôr do 31. 12. 2017, CEMOD-CZ určí jedného výhercu zo všetkých účastníkov, ktorí splnili tieto pravidlá súťaže. Výhercom sa stane ten účastník, ktorého súčet všetkých objednávok vykonaných, doručených a uhradených v dobe trvania súťaže bude najvyšší. V prípade zhody bude výherca ten účastník, ktorý poslednú objednávku urobil skôr. 

Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 alebo v priebehu 30 dní nasledujúcich po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť CEMOD-CZ už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky. 

8. Výhercovi bude hlavná výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu CEMOD-CZ písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na adresu oznámenú výhercom. Hlavná výhra bude odovzdaná formou symbolického poukazu a následne zaslaná na bežný účet výhercu podľa dohody výhercu s usporiadateľom. 

Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 dní od určenia výhercu. Ak si neprevezme výherca výhru alebo ak neoznámi najneskôr do 31. 12. 2017 spoločnosti CEMOD-CZ svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2017, alebo ak nebude výherca reagovať na výzvy CEMOD-CZ  (nebude reagovať dlhšie ako 7 dní) výhra prepadá v prospech spoločnosti CEMOD-CZ. Zákazník berie na vedomie že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a výhru je povinný zdaniť výherca prostredníctvom daňového priznania. 

9. Údaje o výhercovi poskytne CEMOD-CZ účastníkovi na základe písomnej žiadosti od 15. 12. 2017. CEMOD-CZ si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne. 

10. Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť CEMOD-CZ, ako organizátor súťaže, je oprávnený použiť v súlade s § 77 a nasl. zákona 89/2012 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch CEMOD-CZ s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu súťaže bez obmedzenia územia, a to po dobu 5 rokov po ukončení súťaže. Takéto záznamy sa môžu vyhotovovať aj počas odovzdania výhry. 

11. Účastník  postupom podľa týchto pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo spoločnosti CEMOD–CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČ 25629662 zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 ako správcovi pre účely organizácie tejto súťaže a s ich spracovaním pre marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách CEMOD-CZ, zahŕňajúce aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, emailov, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Správca môže spracovať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo zablokovania nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, www.uoou.cz 

12. Prihlásením sa do súťaže zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami, týmto porozumel , a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Originál pravidiel bude po celý čas trvania súťaže uložený v sídle CEMOD-CZ. Úplné pravidlá budú počas súťaže zverejnené na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk.

13. Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť CEMOD-CZ vyhradzuje právo daného zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do tejto súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba aj napriek uvedenému získala nárok na jednu z výhier, táto nebude odovzdaná. CEMOD-CZ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok súťaže.

14. Spoločnosť CEMOD-CZ nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ním odosielaných poštových zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou. Nevyzdvihnuté alebo nerozdelené výhry prepadajú bez náhrady.

15. CEMOD-CZ nie je zodpovedný za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. CEMOD-CZ nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. 

16. Spoločnosť CEMOD-CZ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, keď dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy..sk. Spoločnosť CEMOD-CZ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži právnou cestou nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť CEMOD-CZ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodov.

Prihláste sa k odberu noviniek a
získajte zľavu 5 EUR CHCI SLEVU