i

Používame cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Surfovaním na tomto webe s tým súhlasíte.
Viac informácií tu.

Rozumiem
0
Košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru, a preto venujeme mimoriadnu pozornosť a najväčšie bezpečnostné štandardy tomu, aby sme chránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným použitím.

Vaša objednávka a osobné údaje sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a dodatočnými oprávnenými metódami. Tie platia ako pre prenos dát, tak pre ich uchovávanie na našich serveroch. Internetový obchod www.modino.sk je prevádzkovaný najväčšou tradičnou zásielkovou spoločnosťou na našom území PackWay s.r.o.

Uskutočnením objednávky, resp. prihlásením sa do hry písomne, telefonicky či cez internet súhlasíte s manuálnym i automatizovaným spracovaním poskytnutých osobných údajov, a to pre obchodné a marketingové účely, najmä pre spracovanie objednávky, zasielanie katalógov a marketingových akcií, pre uzatváranie zmluvy na vydanie úverovej karty MAGNET, spoločnosti PackWay s.r.o., IČ 25629662, Dělnická 390, 532 36 Pardubice, na dobu neurčitú. Tiež súhlasíte so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb a s odovzdaním údajov iným správcom. Uvedením e-mailovej adresy vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa zákona č. 480/2004 Zb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo ho neudeliť pri spracovaní objednávky, právo na prístup k osobným údajom a ich opravu, ako tiež i ďalšie práva podľa § 21 zák. č. 101/2000 Zb., najmä právo požadovať vysvetlenie či odstránenie chybných údajov.

Uskutočnením objednávky kupujúci výslovne potvrdzuje, že v zmysle zákona č.108/2000 Zb.z., § 13/1 súhlasí s predĺžením dodacej lehoty, ak si to vyžiadajú okolnosti, ako aj s tým, že o predĺžení dodacej lehoty nebude osobitne informovaný. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú českým právnym poriadkom, najmä zákonom č. 634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi.

Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude vyžadovať zákon alebo ak takéto tretie osoby budú spracovávať tieto informácie pre Google.

Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, ale uvedomte si, že ak tak urobíte, tak nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel zhora uvedeným.

Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
alebo
Zabudnuté heslo